Är du en av många som har, eller har haft, psykisk ohälsa?

Då är du välkommen till oss på Fontänhuset! Under ett s.k. nybesök får du vanligtvis träffa en handledare och en medlem som tillsammans visar dig runt på våra enheter och ger en första introduktion av den metod vi kallar för “Arbetsinriktad dag”. Ta gärna med dig en vän eller annan kontakt som stöd. Fundera sedan på om detta skulle kunna vara något för dig!

Ett medlemskap på Fontänhuset är frivilligt, gratis och inte tidsbegränsat. Det betyder att vår gemenskap alltid är öppen för dig och att det är du själv som bestämmer om du vill lämna denna.

0346-71 10 71

kontakt@falkenbergsfontanhus.se

90
Aktiva

medlemmar

som medverkar till en arbetsinriktad dag varje månad.