Angående Covid-19

Vi har max antal på olika platser i huset, håll avstånd, tvätta händerna minst en minut och sprita dem.

Stanna hemma vid förkylningssymtom även lättare sådana.

Vi följer hela tiden Covid uppdateringar och förändringar kan komma att ske om läget förändras.