En vanlig dag

Hålltider, socialt program, möten

  • 8.00 öppnar Fontänhuset och det finns frukost till den som vill
  • 9.00 samlas vi alla till enhetsmöte första eller andra våning och du går till den enhet (våning) som du tillhör.
  • 10.30 Har vi rast på första våning tillsammans bägge enheterna.
  • 12.00 serveras lunch för 30 kronor. Du kan även köpa lunchkupong 300 kronor 10 luncher och få en lunch gratis. Det finns mikrougn för medhavd mat.
  • 13.00 Återsamling till enhetsmöte och vi stämmer av vad vi har gjort på förmiddagen.
  • 14.00 Fredagar gratisfika
  • 16.00 Stänger Fontänhuset alla dagar utom fredag då stänger vi 15.00

Söndagsmiddag
På söndagar har vi öppet 11.30-14.30
Vi träffas och lagar mat tillsammans, umgås och spelar frågesport.
Torsdagskvällar har vi aktivitet från 16.00- 20.30

Torsdagskvällar
Det finns att läsa på anslagstavlan i receptionen vad som händer på torsdagskvällar. Man kan också vara med och planera dessa aktiviteter och lämna förslag på vad man helst skulle vilja göra.

Husmöte
14.30 Varannan torsdag jämn vecka har vi husmöte som är ett beslutande möte och man kan sätta upp fråga som man vill lyfta i huset. Lämna in förslag i god tid till receptionen.

Policymöte
14.30 varje tisdag har vi policymöte vi läser riktlinjer och diskuterar utifrån dessa.

Skapande
14.00 onsdagar jämn vecka och torsdagar ojämn vecka jobbar vi i ateljén med Astrid.

Söndagsmiddag
På söndagar har vi öppet 11.30-14.30
Vi träffas och lagar mat tillsammans, umgås och spelar frågesport.

90
Aktiva

medlemmar

som medverkar till en arbetsinriktad dag varje månad.

VÅRT FONTÄNHUS

Läs om vårt hus i centrala Falkenberg, om vad och hur vi arbetar.

EN ARBETSINRIKTAD DAG PÅ FONTÄNHUSET

Sida vid sida genomför vi en arbetsinriktad dag.

FONTÄNHUSMODELLEN

Medlemmar och handledare planerar och driver det dagliga arbetet tillsammans utifrån våra riktlinjer.