Fontänhusmodellen

Ett internationellt program

Fountain House grundades i New York 1948 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med hundratals klubbhus över hela världen. I skrivande stund är vi 12 hus i Sverige med ett till på nära ingång.

Vår modell är unik inom den psykiatriska rehabiliteringen – här finns varken patienter, vita rockar eller låsta dörrar. Bara medlemmar och handledare som planerar och driver det dagliga arbetet.

Verksamheten arbetar utefter 36 riktlinjer som är evidensbaserade samt programförklaringen för Sveriges Fontänhus.

Läs mer på Sveriges Fontänhus!
276

medlemmar

från Sveriges fontänhus påbörjade arbete, praktik eller studier under 2017.

VÅRT FONTÄNHUS

Läs om vårt hus i centrala Falkenberg, om vad och hur vi arbetar.

EN ARBETSINRIKTAD DAG PÅ FONTÄNHUSET

Sida vid sida genomför vi en arbetsinriktad dag.

FONTÄNHUSMODELLEN

Medlemmar och handledare planerar och driver det dagliga arbetet tillsammans utifrån våra riktlinjer.