Särskilda målgrupper

Arbetsgrupper & Projekt

Ibland ser vi ett behov av att fokusera på vissa grupper eller målområden och startar då, tillsammans med externa samarbetspartners, ett projekt. Ett projekt genomförs under en begränsad period och riktar sig till en specifik målgrupp. Psykisk ohälsa är idag särskilt vanligt hos ungdomar och unga vuxna varför vi ofta valt att rikta våra insatser på dessa. Ett förebyggande av psykisk ohälsa tidigt i livet tjänar både samhället och individen på.

Om det istället finns ett särskilt intresse som delas av flera medlemmar, och som de vill fördjupa sig i, kan de starta en arbetsgrupp. En arbetsgrupp kan få ekonomiskt bidrag från huset för att hålla igång sin verksamhet.

Läs gärna mer om vad som är på gång via länkarna härintill. Dessa genomgår nu en översyn och rullas ut när deras sidor är klara.

Nya Vägar Vår satsning på nya vägar för unga in i arbete och studier
Servicegruppen Skötsel av vår trädgård och fastighet
Äldregruppen Ett särskilt fokus på äldres behov och önskemål
Friskt Vågat Tidigare projekt med friskvårdsfokus
Ung Aktiv Kraft Ett tidigare projekt för att fånga upp hemmasittare