Joels medlemsberättelse

Hej jag heter Joel och har varit medlem på Falkenbergs fontänhus sedan 2009 och har sedan dess jobbat på både köks och kontorsavdelningen samt deltagit i flera möten.

Mitt intryck av Falkenbergs fontänhus är jättebra. Själva arbetsuppgifterna är mångsidiga och fontänhusets verksamhet har en väldig bredd. Det är ett jättebra steg mot vidare arbete samtidigt som det skänker gemenskap. Min egen uppfattning om Falkenbergs fontänhus gemenskap är lysande. Jag har också deltagit i ett fåtal torsdagsaktiviteter där bland annat en dagsutflykt till Liseberg ingick.

Fontänhuset har givit mig nya vänner och ett minne för livet. Jag gillar modellen med fontänhusets enhetsmöten. Dem är konstruktiva och bidrar till en bra ordning. Lokalerna är också väldigt bra då det finns gott om utrymme för all medlemmarna. Jag har deltagit i en del friskvård som innefattar promenader, frisbeegolf och bordtennis. Det är också en del av Falkenbergs fontänhus bredd. En bredd som jag gillar väldigt mycket. Fontänhusets riktlinjer är också intressanta att läsa. Jag har inte läst alla men dem jag har läst har varit tydliga och relevanta. På fontänhuset har jag utvecklat min matlagningskunskap och lärt mig digital skyltning och även ordbehandlingsprogrammet Microsoft Microsoft Publisher. Färdigheter som kan vara bra att ha med sig.

Jag ser Falkenbergs fontänhus som en väg till arbete vilket det också är. Min subjektiva uppfattning är att stämningen på Falkenbergs fontänhus är god. En annan sak som jag tycker är viktigt är Reach out modellen. Jag har själv blivit ”Reach outad” och finner det som ett bra inslag i verksamheten.

“Mitt intryck av Falkenbergs fontänhus är jättebra. Själva arbetsuppgifterna är mångsidiga och fontänhusets verksamhet har en väldig bredd.”

Joel Gustavsson