Projekt och Arbetsgrupper

Ibland ser vi ett behov av att fokusera på vissa grupper eller målområden och startar då, tillsammans med externa samarbetspartners, ett projekt. Ett projekt genomförs under en begränsad period och riktar sig till en specifik målgrupp. Psykisk ohälsa är idag särskilt vanligt hos ungdomar och unga vuxna varför vi ofta valt att rikta våra insatser på dessa. Ett förebyggande av psykisk ohälsa tidigt i livet tjänar både samhället och individen på.

Om det finns ett särskilt intresse som delas av flera medlemmar, och som de vill fördjupa sig i, kan de starta en arbetsgrupp. För flera år sedan var det några medlemmar som ville skapa med sina händer och få tid över till hantverk. Denna grupp fick namnet Skapandeverkstaden och de träffas fortfarande en gång i veckan. En arbetsgrupp kan få ekonomiskt bidrag från huset för att hålla igång sin verksamhet.

Du kan läsa mer om våra projekt och grupper på länkarna här intill. Dessa genomgår nu en översyn och rullas ut löpande.

Pågående projekt
Vilande projekt
Avslutade projekt
  • Grönskande Hälsa
Våra arbetsgrupper
  • Äldregruppen

  • Skapandeverkstaden
  • Spelsällskapet
  • Trubbiga Kroken
Vilande arbetsgrupper
  • Boendegrupp
  • Utvägen