Aktuellt

Vill du påverka?

Av januari 24, 2020 Inga kommentarer

I ett samarbete mellan brukarorganisationerna Brukarrådet Halland, Hallandsrådet för psykiatribrukare, NSPH och Region Hallands vård- och stödsamordning, erbjuds nu studiecirkeln “Med starkare röst”. Syftet är att utbilda representanter med uppdrag att stärka brukarinflytandet.

Du får tillfälle att fundera över vilka dina drivkrafter är, vem du företräder och hur du bäst arbetar tillsammans med andra för att uppnå förändring.

Senaste nyheterna