Välkommen till oss på Fontänhuset

En verksamhet för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa som bygger på förmågan till arbete, delaktighet & social gemenskap.

Varför inte börja med att titta in på en fika eller studiebesök, ta gärna med dig en kompis eller annat stöd.

Verksamhet

Vi är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor med erfarenhet av psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.
Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Allt arbete som görs i klubbhuset görs för att det uppstår i huset och för att det behövs. Deltagande bygger på frivillighet och medbestämmande. Verksamheten arbetar utefter 36 riktlinjer som är evidensbaserade samt programförklaringen för Sveriges Fontänhus.
Läs mer...