Skip to main content

Om oss

Vårt hus i Falkenberg har funnits sedan år 2000 och omfattar idag mer än 400 medlemmar. Vi är en ideell förening och en psykosocial arbetsrehabilitering.

Vi är till för dig som har, eller har haft, psykisk ohälsa – Vår metod fokuserar på din hälsa och förmåga till arbete. På ett Fontänhus finns meningsfulla arbetsuppgifter för att driva huset. 

Ladda ner filmen om vår verksamhet

Fontänhusmodellen

Huset erbjuder många varierande meningsfulla arbetsuppgifter. Uppgifterna struktureras utifrån tre olika enheter; kök, kontor och service. Som medlem kan du välja att arbeta på en enhet eller flera.

Under den arbetsinriktade dagen erbjuds även stöd om du som medlem vill komma vidare ut i arbete eller studier, stöd i kontakt med myndigheter eller vård. Vid sidan av enhetsarbetet så pågår även arbete i olika grupper, kulturell verksamhet, musikverksamhet, friskvårdsverksamhet med mera. Vi bedriver även en omfattande uppsökande verksamhet kallad Reach out.

Köksenheten

På köksenheten sker tillagning, servering, planering av meny, inventering, inköp, kassaarbete och bokföring.

Kontorsenheten

På kontorsenheten sker receptionsarbete, vi arbetar med att hålla våra sociala medier uppdaterade, vår webb. Skapande av diverse infografik. Kontorsenheten har även ansvar för att söka fonder, projekt och andra ansökningar och att sköta ekonomin för huset.

Vi producerar även vår egna tidning, Fontänhuskällan som utkommer fyra gånger om året.

Fontänhuskällan

Serviceenheten

På vår lite mer praktiska enhet gör vi lättare renoveringar, fastighetsunderhåll, lokalvård, trädgård och ateljéarbete.

Vägar ut, Sociala programmet, arbetsgrupper.

Som medlem har du vid sidan om den arbetsinriktade dagen även tillgång till olika program riktade mot att hitta ett arbete eller en studier om man så önskar. Det finns även en hel del olika arbetsgrupper verksamma, skapandegrupp, friskvårdsgrupp exempelvis. Vi genomför även olika projekt som syftar till att utveckla vårt arbete.

Matfulness - Ett projekt finansierat av Arvsfonden

Projektet är ett 8-veckorsprogram som binder samman matlagning med mindful self-compassion (MSC) för att stärka mentalt välbefinnande och stärka självständighet. Tillsammans med boendestödet i Falkenbergs kommun kommer vi kunna erbjuda ett mer elastiskt och bredare stöd. Individanpassat för de som vill hitta nya vägar till återhämtning och ett friskare liv.

Läs mer:

Vägar ut

Som medlem på ett Fontänhus erbjuds du stöttning om du önskar att komma vidare ut i arbete eller studier. Vi är utbildade i metoderna IPS och Supported Education och tillsammans tar vi de kontakter som krävs.

Fontänhus gör skillnad

Falkenbergs Fontänhus är en del av en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Alla hus styrs utifrån samma 37 riktlinjer. Läs mer på Sveriges Fontänhus Riksförbund som arbetar för att skapa en gemensam plattform för Sveriges 14 befintliga Fontänhus och att starta nya hus eller på Clubhouse Internationals sida.