Det här är vi

Falkenbergs Fontänhus är en social arbetsrehabilitering och samtidigt del av en större rörelse i över 30 länder som kretsar kring något vi kallar för den arbetsinriktade dagen. Med stöttning av handledare genomför medlemmar meningsfulla aktiviteter på frivillig basis i en miljö som uppmuntrar och fokuserar på det friska i varje individ.

Ett medlemskap på Falkenbergs Fontänhus är gratis, vilket innebär att vi, om än politiskt obundna, får ekonomisk stöttning ifrån bl a kommun, stat. Vi tar utöver detta även emot generösa bidrag ifrån lokala företag och organisationer, såväl som stödmedlemmar. Tillsammans med olika samarbetspartners utvecklar vi också olika projekt för att fokusera på särskilda målgrupper, t ex det vi kallar Ung Aktiv Kraft.

På denna hemsida har vi försökt samla information som vi anser vara relevant för varje person som av en eller annan anledning kommer i kontakt med Fontänhuset. Ifall vi ändå inte lyckats besvara dina frågor, tveka inte att ta kontakt med oss.

90
Aktiva

medlemmar

som medverkar till en arbetsinriktad dag varje månad.

VÅRT FONTÄNHUS

Läs om vårt hus i centrala Falkenberg, om vad och hur vi arbetar.

EN ARBETSINRIKTAD DAG PÅ FONTÄNHUSET

Sida vid sida genomför vi en arbetsinriktad dag.

FONTÄNHUSMODELLEN

Medlemmar och handledare planerar och driver det dagliga arbetet tillsammans utifrån våra riktlinjer.