Skip to main content

Stöd oss

Falkenbergs Fontänhus är en ideell förening som arbetar för att ge människor med psykisk ohälsa meningsfullhet, trygghet, kollegor och möjlighet att ta steget tillbaka in i arbetslivet. Genom att stödja oss kan du hjälpa till att göra vår verksamhet bättre.

Som stödmedlem stöttar du vår verksamhet ekonomiskt. Du blir då inbjuden till vår sommarfest och får även om så önskas vår egna tidning Fontänhuskällan hemskickad.

Privatpersoner 

300 kronor eller mer om året

Organisationer

500 kronor eller mer om året

Företag 

1000 kronor eller mer om året

Sponsorer

Kontakten med våra sponsorer i vårt närområde är viktig. Många gånger som ekonomisk stöttning men andra gånger även som bollplank eller som samarbetspart. De finns alltid medlemmar som är på väg ut i arbete i behov av praktikplats eller förvärvsarbete. Genom att erbjuda en plats gör ditt företag en ovärderlig insats som samtidigt höjer stämningen och arbetsmoralen på jobbet.

Ta gärna kontakt!

Betalning

Bankgiro:

Falkenbergs Fontänhus Vänner

Bankgironummer: 5270-6207

*Om du vill ha tidningen hemskickad så ange det tillsammans med var vi skall skicka tidningen.

Vi finansieras genom bidrag från Socialstyrelsen, Falkenbergs Kommun och tillfälliga projektbidrag och genom lokala sponsorer.

Våra sponsorer

Kontakten med våra sponsorer i vårt närområde är viktig. Många gånger som ekonomisk stöttning men andra gånger även som bollplank eller som samarbetspart. De finns alltid medlemmar som är på väg ut i arbete i behov av praktikplats eller förvärvsarbete. Genom att erbjuda en plats gör ditt företag en ovärderlig insats som samtidigt höjer stämningen och arbetsmoralen på jobbet. Ta gärna kontakt!