Aktuellt

Nattvandring.nu

Tillsammans med Carlsberg Sverige AB som är en av våra sponsorer främjar vi nattvanding.nu. Detta är en stiftelse som arbetar med att utveckla och stödja nattvandring runt om i hela Sverige. Nattvandring går ut på att tillsammans med poliser, kommuner och andra myndigheter röra sig runt i områden och nå ut till vuxna och ungdomar genom att samtala, hjälpa och annat för att höja engagemanget runt om. För mer information gå in på www.nattvandring.nu.