Skip to main content

Tillsammans med Carlsberg Sverige AB som är en av våra sponsorer främjar vi nattvanding.nu. Detta är en stiftelse som arbetar med att utveckla och stödja nattvandring runt om i hela Sverige.

Nattvandring går ut på att tillsammans med poliser, kommuner och andra myndigheter röra sig runt i områden och nå ut till vuxna och ungdomar genom att samtala, hjälpa och annat för att höja engagemanget runt om. För mer information gå in på www.nattvandring.nu.