Skip to main content

Vi är glada att introducera vårt nya projekt finansierat av Arvsfonden, ”Matfulness”. Projektet är ett 8-veckorsprogram som binder samman matlagning med mindful self-compassion (MSC) för att stärka mentalt välbefinnande och stärka självständighet. Tillsammans med boendestödet i Falkenbergs kommun kommer vi kunna erbjuda ett mer elastiskt och bredare stöd. Individanpassat för de som vill hitta nya vägar till återhämtning och ett friskare liv.

Genom en grundutbildning i matlagning lär deltagarna sig grundläggande kunskaper för att kunna planera och laga en måltid självständigt. Med MSC odlas självmedkänsla, motivation och närvaro, som tillsammans skapar en grund för en god psykisk hälsa. Matfulness-modellen sätter individen i fokus och ger personer möjlighet att delta flera gånger för att utveckla förmågor och självförtroende. ”Matfulness” erbjuder möjlighet till förändring! I samarbete med Mimi folkhögskola tar vi detta koncept online för att dela dessa fördelar med ännu fler även efter projektets slut.

Vill du komma i kontakt med oss, maila Viking@FalkenbergsFontanhus.se eller
Kicki@FalkenbergsFontanhus.se

Matfulness #MentalHälsa #Mindfulness #Matlagning #Självständighet #Mindful -SelfCompassion


Nästa inlägg
Jonas Lidström

Author Jonas Lidström

More posts by Jonas Lidström