Falkenbergs Fontänhus

På Fontänhuset skapar vi en miljö där du med erfarenhet av psykisk ohälsa kan delta i meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra.

Frivilligt och utan kostnad

Vi har öppet nästan varje dag under nästan hela året. Det gör vi för att ge dig möjlighet att själv bestämma när och hur länge du vill besöka oss. Vi kommer aldrig bestämma dina tider. Däremot tror vi att du så småningom kommer se vår gemenskap som ett viktigt bidrag i din vardag. Vi ser varje dag hur riktig frivillighet och ett genuint förtroende skapar engagemang och förändring. Det är något i högsta grad positivt.

Internationellt nätverk

Med lokal förankring

Vårt Fontänhus i Falkenberg är ett av över 300 klubbhus i världen som alla följer samma 37 riktlinjer. Dessa talar om våra kärnvärden och sätter oss medlemmar i centrum för vår verksamhet. När vi växer som individer, när vi känner oss lite bättre idag än igår, då har vi lyckats bra. Ett Fontänhus består alltid av oss, medlemmar och handledare. Tillsammans skapar vi en mer meningsfull vardag!

En plats att växa på

En gemenskap att trivas i

Genom åren har många kommit till oss för att bryta sin isolering, men man stannar ofta för gemenskapen. Den byggs upp genom det dagliga arbetet och de många aktiviteterna vi hittar på. Här finns sann vänskap också för den som saknar vänner. Vi finns för dig vilka vägar livet än tar, oavsett ditt mående och livssituation. Fontänhuset är en plats och gemenskap du alltid kan komma tillbaka till!