FALKENBERGS FONTÄNHUS

En arbetsrehabilitering där du med erfarenhet av psykisk ohälsa kan delta i vår arbetsinriktade dag. Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.