Falkenbergs Fontänhus

Social arbetsrehabilitering för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa, välkommen!

Vi skapar mening och bryter isolering

Falkenbergs Fontänhus arbetar utefter Fountain house-modellen och dess internationella riktlinjer. Det är en välkänd och beprövad modell som startade 1948 i NY och idag finns det över 400 klubbhus runt om i värden.  Falkenbergs Fontänhus erbjuder personer som drabbats av psykisk ohälsa möjlighet att leva ett bättre liv och stödjer dem på vägen till återhämtning.

Fontänhuset erbjuder stöd, gemenskap, en arbetsinriktad dag, sociala och kulturella aktiviteter, praktik och förbereder därigenom sina medlemmar för anställning på den ordinarie arbetsmarknaden (även de som står längst ifrån). Vi skapar mening och bryter isolering och är en väg tillbaka till arbete. Kontakten och relationerna som ett Fontänhus har underlättar för andra verksamheter kring individen; kontinuiteten i vårdkontakter, följsamhet i ordinationer.

VÅRT FONTÄNHUS

Läs om vårt hus i centrala Falkenberg, om vad och hur vi arbetar.

EN ARBETSINRIKTAD DAG PÅ FONTÄNHUSET

Sida vid sida genomför vi en arbetsinriktad dag.

FONTÄNHUSMODELLEN

Medlemmar och handledare planerar och driver det dagliga arbetet tillsammans utifrån våra riktlinjer.