Falkenbergs Fontänhus

Social arbetsrehabilitering för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa, välkommen!

Vi skapar mening och bryter isolering

Falkenbergs Fontänhus stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Hos oss är du viktig, önskad och behövd. Som medlem är du delaktig i driften av huset. Du väljer själv vad och vem du vill jobba med utifrån våra olika enheter såsom kontor, reception, redaktion eller kök & trädgård.

VÅRT FONTÄNHUS

Läs om vårt hus i centrala Falkenberg, om vad och hur vi arbetar.

EN ARBETSINRIKTAD DAG PÅ FONTÄNHUSET

Sida vid sida genomför vi en arbetsinriktad dag.

FONTÄNHUSMODELLEN

Medlemmar och handledare planerar och driver det dagliga arbetet tillsammans utifrån våra riktlinjer.