Falkenbergs
Fontänhus

Falkenbergs Fontänhus är en psykosocial arbetsrehabilitering där du med erfarenhet av psykisk ohälsa kan delta i vår arbetsinriktade dag. Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.