Skip to main content

Text Bild

Seniorgruppen har checkat lite om olika

 aktiviteter utanför Fontänhuset.

Fortsättningsvis kommer vi att ha möte varje tisdag. Tanken är att hålla liv i dessa möten för  att genomföra ett pilotprojekt.

ladda ned

Nästa inlägg
Redaktör

Author Redaktör

More posts by Redaktör