Skip to main content

Psykisk ohälsa ökar ständigt och enligt världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot vår folkhälsa. Idag har tre av fyra upplevt/drabbats.

Målet med vår nystartade äldregrupp är att skapa en gemensam plattform för våra äldre medlemmar utifrån den arbetsinriktade dagen. Fokus för gruppen är att hålla kontakt sinsemellan, förebygga ensamhet och ingå i ett sammanhang.

Äldregruppen träffas ca en gång i månaden i ett större möte. Under mötet planerar vi gruppens arbete. Detta arbete kan innebära kontaktlistor utifrån Reach Out-arbetet, sociala aktiviteter och frågor som bör diskuteras. Övriga dagar är vår inledande målsättning att göra hembesök minst en gång i veckan.

Mötestider i gruppen:

30/1 – 2019 | Planeringsmöte 10:00 (Matsalen)

31/1 – 2019 | Besöka medlem

27/2 – 2019 | Planeringsmöte 10:00 (Matsalen)

27/3 – 2019 | Planeringsmöte 10:00 (Matsalen)

11/4 – 2019 | Workshop (Sverigekonferensen, Göteborg)

Kontaktpersoner

Pidde och Birgitta

Äldre på Falkenbergs Fontänhus, Kom och var med i gemenskapen.

Tillsammans kan vi göra mycket, besöka varandra, sociala aktiviteter med fokus på det friska! Har du tankar eller vill vara med och påverka, kolla mötestider och kom och påverka!