Skip to main content

Friskt Vågat!

Psykisk ohälsa ökar ständigt och enligt världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot vår folkhälsa. Idag har tre av fyra drabbats.

För att ge deltagarna djupare förståelse för relationen mellan psykisk ohälsa och fysisk aktivitet anordnar vi föreläsningar om självkänsla, depression och sambandet mellan tanke och känsla. I samband med dessa handlar vi och lagar tillsammans lunch.

Varje dag har minst en fysisk aktivitet i fokus. Vi varvar dessa med veckoträffar, personlig coachning och genomgång av våra hälsodagböcker.

Projektet finansieras av Svenska Postkodstiftelsen och du kan läsa mer om projektet på deras projektsida: Svenska Postkodstiftelsen.

Målsättning med projektet
  • Via föreläsningar, kunskap, matlagning och fysiska aktiviteter stärka individerna och deras förmåga att bryta och stå emot osunda beteenden såsom mat-, drog- och alkoholmissbruk
  • Ökat självförtroende gällande val i livet och sin egen situation
  • Öka kännedom och intresse kring hur psykisk och fysisk hälsa samspelar
  • Stärka välmående, självkänsla och självförtroende
  • Förebygga isolering och utanförskap
  • Stärka individernas förmåga att komma närmare arbetsmarknaden
  • Förebygga fysisk och psykisk ohälsa, t ex typ 2 diabetes, belastningsskador, fetma och depression
  • Förebygga korttidssjukskrivningar
  • Introducera och förespråka en god kost samt öka kunskapen om hur kosten påverkar vårt mående
  • Finna balans mellan kropp och själ
Projektperiod

Januari – Augusti 2019

Projektet finansieras av

Svenska Postkodstiftelsen

I samverkan med

Uppstartsmånad tillsammans med Strandhälsan!

Redan på årets första månad sätter vi igång med lättare träning på Fontänhuset. Tisdagar klockan 10-11. Strandhälsans personal är på plats och det kommer bli super!

Inspirerande föreläsningar

Under hela perioden för projektet (januari-augusti) kommer en föreläsning i månaden genomföras. Vi lär oss om kost, träning och att bibehålla en hälsosam livsstil.

Kom och var med i gemenskapen!

Följ med på vad som händer i vår grupp på facebook här:

Facebook

Aktuellt i projektet