Är namnet på vårt dokument kring våra riktlinjer. Det fungerar även som en utgångspunkt under våra policymöten och som måttstock för vårt arbete i vårt klubbhus.

Så funkar det!