Skip to main content

Hur funkar det då?

Vi är en ideell förening och en psykosocial arbetsrehabilitering. Vi är till för dig som har, eller har haft, psykisk ohälsa - Vår metod fokuserar på din hälsa och förmåga till arbete. På ett Fontänhus finns meningsfulla arbetsuppgifter för att driva huset.

Arbetet är strukturerat utifrån tre olika enheter; kontor, kök, service. Som medlem kan du välja en enhet eller flera. Under den arbetsinriktade dagen erbjuds även stöd om du som medlem vill komma vidare ut i arbete eller studier, stöd i kontakt med myndigheter eller vård.

Köksenheten

Tillagning
Servering
Menyplanering
Inventering
Inköp
Kassaarbete
Bokföring

Kontorsenheten

Receptionsarbete
Webb
Sociala medier
Redaktionsarbete
Infografik
Ekonomi
Ansökningar

Serviceenheten

Renovering
Fastighetsunderhåll
Lokalvård
Trädgård
Ateljéarbete
Hjälpande Handen

Vid sidan av enhetsarbetet så pågår även arbete i olika grupper, kulturell verksamhet, musikverksamhet, friskvårdsverksamhet och så vidare. Vi bedriver även ett omfattande uppsökande verksamhet även kallad Reach out.

Bakgrund, historik och riktlinjer.

Vår idé började med ett par före detta patienter inom New Yorks psykiatrivård. De började laga mat tillsammans, vilket kanske låter enkelt men som faktiskt omfattar flera ganska komplicerade moment.

Först ska man samlas. Alla kanske inte är närvarande, och då behöver man kontakta dem som av olika anledningar är frånvarande för att se om de också vill vara med. Så ska man komma överens om en måltid som alla tycker om, eller åtminstone kan tänkas vilja prova på.

Därefter ska matvaror handlas in och själva måltiden tillagas. Borden ska dukas och maten ska så småningom också ätas.

Disken ska diskas, ekonomin ska skötas och lokalen ska städas inför nästa dag.

Så det är flera moment, och alla kanske inte orkar vara med på allt. Så när de samlades i början av dagen så gick de igenom allt som skulle göras, och därefter fick var och en säga vad hen ville göra just den dagen.

Den här idén om den arbetsinriktade dagen spred sig och vi finns idag representerade i 30 länder med över 300 klubbhus, varav 13 finns här i Sverige. I varje hus finns en sådan köksenhet, och de allra flesta hus har fler enheter för att organisera sitt arbete. Allt arbete sker utifrån denna modell som återfinns i våra 37 riktlinjer.

I vårt klubbhus i Falkenberg har vi idag 3 st enheter: kök & café, kontor & redaktion, samt service & trädgård. Du väljer själv vad du vill göra just idag.

De konkreta arbetsuppgifterna skiljer sig åt men de bygger alla på din vilja och frivillighet och ger dig möjlighet att påverka och vara en del av en härlig gemenskap.

Är du nyfiken på vår verksamhet?

“Det ger mig en anledning att stiga upp på morgonen. Det är viktigt för mig.”

En medlem

“Det känns bra att vara behövd.”

En medlem

“Fontänhuset är för mig värme och gemenskap.”

En medlem

“Fontänhuset fick mig att få ett mål och mening med mitt liv.”

En medlem