En plats & gemenskap

Psykisk hälsa

Vi är en ideell förening och en psykosocial arbetsrehabilitering. Vi är till för dig som har, eller har haft, psykisk ohälsa. Vi fokuserar på det friska och förmågan till arbete som finns i varenda individ. Det är något vi ser fungerar dag för dag, och som inte sällan även leder till ett bättre självförtroende och en mer positiv självbild.

Vår arbetsinriktade dag utgår från våra tre enheter: Kök och Café, Kontor och redaktion, Service. Dina tider väljer du själv utifrån din situation och förutsättning. Fontänhusen är politiskt och religiöst obundna. Syftet med ett Fontänhus är att personer ges möjlighet att bryta isolering, strukturera sin dag, utföra meningsfulla uppgifter och stärka sin självkänsla. Medlemskapet är kostnadsfritt och inte tidsbegränsat.

 

Se vad som är på gång
Stort hus

Större möjligheter

Vår flytt till Storgatan 71 har bidragit med att vi vid sidan av våra köks- och kontorsenheter numera även har en serviceenhet. Även om arbetsuppgifterna mellan våra 3 enheter skiljer sig åt arbetar vi alltjämt sida vid sida, vilket innebär att det inte finns särskilda uppgifter för medlemmar respektive handledare. Ett Fontänhus är en väldigt ”platt” organisation, även för dig som helt ny medlem. Här uppmuntras du att synas, höras och vara med och påverka. Du behövs och din personlighet kommer bidra till en ännu bättre Fontänhusanda hos oss.

Kontakta oss idag
Internationellt nätverk

Lokal förankring

För 70 år sedan bestod Fontänhusrörelsen av ett par fd patienter ifrån New Yorks psykiatrivård. De började laga mat tillsammans och fick så småningom bidrag ifrån staden för att hålla igång sin verksamhet. Idag finns rörelsen representerad i över 30 länder med över 300 klubbhus, varav 13 här i Sverige. Vi vilar alla på samma 37 riktlinjer, som anpassas efter lokala förutsättningar. De talar om våra kärnvärden och placerar oss medlemmar i centrum av hela vår verksamhet.