Metod

En social arbetsrehabilitering
för dig med psykisk ohälsa

Falkenbergs Fontänhus är ett av över 300 klubbhus i världen som alla följer samma 37 riktlinjer. Dessa har sitt ursprung från det allra första Fontänhuset, som grundades på Manhattan 1948, och placerar medlemmen i centrum för verksamheten. Handledarens uppgift blir således att stödja och engagera medlemmarna samt vid behov upprätthålla en kontinuitet i det dagliga arbetet.

Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida, i driften av klubbhuset.

Riktlinje nr. 15

Inga journalanteckningar förs och medlemmen bestämmer själv över sin tid och vad han eller hon vill göra. Varje dag väljer runt 30 medlemmar i Falkenberg att delta i vår verksamhet. De kommer hit helt enkelt för att de själva vill, och denna frivillighet, dessa aktiva val, är något högst positivt. De är ofta början på något stort.

Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.

Riktlinje nr. 1

Frivillighet och förtroende, samt ett fokus på det friska och fungerande i individen, skapar ett engagemang som åstadkommer förändring i den enskildes liv även utanför huset. Många ser sig år för år som mer aktiva ute i samhället. En del kan successivt minska sitt behov av vårdkontakt och medicinering. En del går vidare i arbete, andra till studier.

Allt arbete i klubbhuset är utformat för att hjälpa medlemmarna att återfå sitt egenvärde, få ett mål och få självförtroende.

Riktlinje nr. 19

Den gemenskap som byggs upp under tiden på klubbhuset finns kvar även när medlemmen går vidare. En viktig del av vårt arbete är att upprätthålla en kontakt med dessa medlemmar, men också med dem som av olika anledningar börjar känna sig isolerade igen. Vi vill visa dig som medlem att du faktiskt behövs och är saknad när du inte är här. Utan dig är vi inte fulltaliga och vi saknar en kompis.

Den arbetsinriktade dagen

Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Den arbetsinriktade dagen motsvarar normal arbetstid.

Riktlinje nr. 17

8:00 Frukost som huset bjuder på.
9:00 Enhetsmöte som varar i ungefär en kvart.
Därefter börjar enhetsarbetet med paus för fika och lunch.
10:30 Gemensam rast med gratis frukt.
12:00 Lunch serveras till ett självkostnadspris på 30 kr.
Veckans lunchmeny hittar du här.
13:00 Enhetsmöte, varefter arbetet fortsätter.
14:00 Fredagsfika
14:30 Varje tisdag: Policymöte. Jämna veckor på torsdagar: Husmöte.
15:00 Här brukar vi vara några som går en promenad.
På fredagar stänger huset kl 15.
16:00 Måndag till onsdag stänger huset vid denna tid.
På torsdagar börjar nu istället en social kvällsaktivitet som varar ett par timmar. Vill du vara med så skriv bara upp ditt namn på anslagstavlan.

Söndagar har vi öppet i tre timmar med start kl 11:30, då vi lagar och äter en god lunch. Det är ett perfekt och trevligt tillfälle för dig som har helt andra bestyr under veckodagarna men ändå vill träffa oss.

Vår historia

Redan år 2000 kom Fontänhusrörelsen till Falkenberg. Först huserade vi i Gamla stan, sedan uppe på Lasarettsvägen och idag finner ni oss åter i Gamla stan, på Fältströmska gården. Arbetet utgår från våra två enheter: köket, med kafé och reception; samt kontoret, med IT och redaktion. Medlemmar uppmuntras att påverka och vara med i husets alla uppgifter, men ofta hittar den enskilde sitt gebit. Utanför enheternas arbete finns vår stora trädgård och kreativa ateljé på tomten – och själva huset, med all skötsel det innebär. Det finns något för alla.

Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda.

Riktlinje nr. 14

Inom ramen för vårt sociala program ingår kvällsaktiviteter och middagar på söndagar men även ett öppethållande på högtidsdagar, som jul och midsommar. Vi vill vara en positiv miljö för människor med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar, en anledning att stiga upp ur sängen – och en metod för att känna sig lite bättre idag än igår och gå hem med lite rakare rygg. Då blir det lite lättare att stiga upp morgonen därpå. Vi förtjänar alla att känna stolthet över det vi gör!

Medlemmarna har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive administration, forskning, medlemsregistrering och introduktion, uppsökande verksamhet, anställning, utbildning och utvärdering av anställda, PR, påverkansarbete och utvärdering av klubbhusets effektivitet.

Riktlinje nr. 20

En medlem berättar

Hej jag heter Joel och har varit medlem på Falkenbergs fontänhus sedan 2009 och har sedan dess jobbat på både köks och kontorsavdelningen samt deltagit i flera möten.

Mitt intryck av Falkenbergs fontänhus är jättebra. Själva arbetsuppgifterna är mångsidiga och fontänhusets verksamhet har en väldig bredd. Det är ett jättebra steg mot vidare arbete samtidigt som det skänker gemenskap. Min egen uppfattning om Falkenbergs fontänhus gemenskap är lysande. Jag har också deltagit i ett fåtal torsdagsaktiviteter där bland annat en dagsutflykt till Liseberg ingick.

Fontänhuset har givit mig nya vänner och ett minne för livet. Jag gillar modellen med fontänhusets enhetsmöten. Dem är konstruktiva och bidrar till en bra ordning. Lokalerna är också väldigt bra då det finns gott om utrymme för all medlemmarna. Jag har deltagit i en del friskvård som innefattar promenader, frisbeegolf och bordtennis. Det är också en del av Falkenbergs fontänhus bredd. En bredd som jag gillar väldigt mycket. Fontänhusets riktlinjer är också intressanta att läsa. Jag har inte läst alla men dem jag har läst har varit tydliga och relevanta. På fontänhuset har jag utvecklat min matlagningskunskap och lärt mig digital skyltning och även ordbehandlingsprogrammet Microsoft Publisher. Färdigheter som kan vara bra att ha med sig.

Jag ser Falkenbergs fontänhus som en väg till arbete vilket det också är. Min subjektiva uppfattning är att stämningen på Falkenbergs fontänhus är god. En annan sak som jag tycker är viktigt är Reach out modellen. Jag har själv blivit ”Reach outad” och finner det som ett bra inslag i verksamheten.