Skip to main content

Välkommen till Fontänhusrörelsen!

Vi är en ideell förening och en psykosocial arbetsrehabilitering. Vi är till för dig som har, eller har haft, psykisk ohälsa - Vår metod fokuserar på din hälsa och förmåga till arbete. På ett Fontänhus finns meningsfulla arbetsuppgifter för att driva huset. Arbetet är strukturerat utifrån tre olika enheter; kontor, kök, service.

Det friska i fokus

På ett Fontänhus finns förståelse och acceptans för människors olika personligheter, som alla berikar vår verksamhet. Hos oss har du möjlighet att växa, både som individ gentemot dina personliga mål och in i vår gemenskap.

Delaktighet och gemenskap

Som medlem kan du att vara med och påverka allt arbete, och alla beslut, som rör husets verksamhet. Här är du sedd, väntad, hörd. Och behövd.

Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning. – Riktlinje nr 1

Vår idé började med ett par före detta patienter inom New Yorks psykiatrivård. De började laga mat tillsammans, vilket kanske låter enkelt men som faktiskt omfattar flera ganska komplicerade moment.

Först ska man samlas. Alla kanske inte är närvarande, och då behöver man kontakta dem som av olika anledningar är frånvarande för att se om de också vill vara med. Så ska man komma överens om en måltid som alla tycker om, eller åtminstone kan tänkas vilja prova på.

Därefter ska matvaror handlas in och själva måltiden tillagas. Borden ska dukas och maten ska så småningom också ätas.

Disken ska diskas, ekonomin ska skötas och lokalen ska städas inför nästa dag.

Så det är flera moment, och alla kanske inte orkar vara med på allt. Så när de samlades i början av dagen så gick de igenom allt som skulle göras, och därefter fick var och en säga vad hen ville göra just den dagen.

Den här idén om den arbetsinriktade dagen spred sig och vi finns idag representerade i 30 länder med över 300 klubbhus, varav 13 finns här i Sverige. I varje hus finns en sådan köksenhet, och de allra flesta hus har fler enheter för att organisera sitt arbete.

I vårt klubbhus i Falkenberg har vi idag 3 st enheter: kök & café, kontor & redaktion, samt service & trädgård. Du väljer själv vad du vill göra just idag.

De konkreta arbetsuppgifterna skiljer sig åt men de bygger alla på din vilja och frivillighet och ger dig möjlighet att påverka och vara en del av en härlig gemenskap.

Är du nyfiken på vår verksamhet?

“Det ger mig en anledning att stiga upp på morgonen. Det är viktigt för mig.”

En medlem

“Det känns bra att vara behövd.”

En medlem

“Fontänhuset är för mig värme och gemenskap.”

En medlem

“Fontänhuset fick mig att få ett mål och mening med mitt liv.”

En medlem

Senaste nyheterna