Skip to main content

Nya vägar metoden

Metoden utgår från att vi arbetar med individer som har olika typer av behov och motivation som måste tas tillvara på för att främja sysselsättningsgraden hos målgruppen.
Tanken är att de unga vuxna själva väljer ut vilka delar av Nya vägar som de vill delta i.
Därför har vi tagit fram ett program som deltagarna själva får välja från. Programmet är utformat för att dels arbeta med förutsättningar kring sysselsättning som personlig utveckling men också konkreta steg mot sysselsättning genom till exempel stöd kring att söka arbete eller studier. 

Detta för att främja autonomi och motivation till sin egen väg mot sysselsättning. 

Projektet erbjuder

  • Storytelling – En metod för att utveckla sin förmåga att berätta sin egen berättelse utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Förberedande inför sociala kontakter, intervju situationer och liknande.
  • Motiverande samtal – En metod för att genom individuella samtal öka förståelse och motivation till att skapa förändringar i det egna livet.
  • Sociala aktiviteter – Syftet med aktiviteterna är att ungdomarna skall få en ökad självkänsla men även en grupptillhörighet, nya vänner och en mer berikad fritid. Exempel på aktiviteter är Go-kart, Getyoga, spelkvällar, karaoke etc.
  • Individuell stöttning – Möjlighet till individuellt stöd kring bland annat myndighetskontakter och ekonomi.
  • Utvägen – Med stöd av en handledare arbeta med att söka jobb eller studier, skriva cv samt andra uppgifter som har till syfte att stötta mot sysselsättning.