Ursäkta röran, vi bygger om.
Kika in till hösten igen så får ni se något riktigt häftigt!

Vårt unga vuxna projekt syftar till att utveckla vårt arbete med att stödja unga vuxna med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

I projektet ska en modell tas fram som bland annat ska bestå av storytelling och samverkan med arbetsgivare, övriga delar kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen. Verksamheten ska erbjuda målgruppen ett socialt sammanhang som de idag inte har. Projektet ska även verka för en ökad samordning och samsyn mellan olika aktörers insatser för den enskilde.

Hallandsnyheter skriver om projektet här

Målsättning med projektet

Målet är att öka antalet ungdomar i sysselsättning och minska deras behov av försörjningsstöd.

Projektperiod

2019 – 2021

Målgrupp

Ungdomar och unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Projektet finansieras av

Nya vägar i samarbete med Arbetsförmedling och Falkenbergs Kommun.

Tre delar, välj de som passar dig!

  • Arbetsinriktad dag och sociala aktiviteter
  • Programpaket, Motiverande samtal, Studiecirklar, Studiebesök & Storytelling
  • Individuell stöttning