Aktuellt

Öppettider i sommar

Här kommer öppettider för sommaren: Tisdagen 5/7 utflykt till Ljungsjön, huset är stängt. v28 Måndag-fredag (11/7-15/7) 9-15 v29 och v30 Måndag, onsdag, fredag (18/7, 20/7, 22/7, 25/7, 27/7, 29/7) ANNEXET 13:00 v31 Måndag-fredag (1/8-5/8) 9-15
Aktuellt

Spelkväll 16/6 16:00

På torsdag eftermiddag är det spelkväll med Viking. Det kommer serveras varma mackor och spelas ett brädspel. Det kostar 30 kr att delta. Brädspelet är ett form av rollspel och om man har några frågor om spelet kan man fråga Viking.
Aktuellt

Nattvandring.nu

Tillsammans med Carlsberg Sverige AB som är en av våra sponsorer främjar vi nattvanding.nu. Detta är en stiftelse som arbetar med att utveckla och stödja nattvandring runt om i hela Sverige. Nattvandring går ut på att tillsammans med poliser, kommuner och andra myndigheter röra sig runt i områden och nå ut till vuxna och ungdomar genom att samtala, hjälpa och annat för att höja engagemanget runt om. För mer information gå in på www.nattvandring.nu.
Aktuellt

En sammanfattande sida om Payoffs undersökning av Fontänhusens socioekonomiska lönsamhet 

En sammanfattande sida om Payoffs undersökningFontänhusens socioekonomiska lönsamhetFlera medlemmar får ett så effektivt stöd i Fontänhusen att de klarar av att ta tydligasteg mot arbete, studier och egen försörjning. Medlemmarna beskriver att de somhelhet är mycket nöjda med det stöd som de får från Fontänhusen och flera av deintervjuade har berättat att stödet har varit direkt livsavgörande.Innan medlemmar hittat ett Fontänhus är kostnaden för utanförskapet cirka 900 000kr per individ och år, vilket är ovanligt högt. Fontänhusen är samhällsekonomisktlönsamma för kommunen, regionen och staten. Huvudorsakerna är att husen kostarrelativt litet i förhållande till resultat i form av minskat behov av sjukvård samt attmedlemmarna går vidare till arbete och studier. Dessa stegförflyttningar skapar igenomsnitt en samhällsekonomisk intäkt motsvarande 160 000 kr per medlem ochår. Denna intäkt överstiger klart den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnadenför stödet från Fontänhusen och återbetalningstiden på samhällsnivå är endast sjumånader vilket får räknas som hög effektivitet.Endast 3% av medlemmarna uppgav att de mådde mycket bra när de tog kontaktmed Fontänhusen. Merparten av respondenterna menade på att deras måendebörjade förbättras redan inom en månad som medlem. I Efterläget bedömer fyra avfem att de mår bättre eller mycket bättre efter att de ha fått stöd av Fontänhusen ochvarannan medlem anser sig ha fått minskade behov av vård.Flertalet av medlemmarna arbetar inte innan de kommer i kontakt medFontänhusen. Försörjningen sker främst genom bidrag — sjukpenning ochsjukersättning samt försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Hälften får stöd avsocialtjänsten. Av de som klarade av att försörja sig enbart med lön från arbete (10%)hade merparten subventionerade anställningar och låga löner. Två år efter att detagit kontakt med Fontänhusen är det knappt en tredjedel som har börjat arbeta ellerska börja arbeta. Detta är en tydlig förbättring jämfört med innan medlemmarna fickstöd från Fontänhusen. Av de som arbetar har även den genomsnittliga lönen ökat