Organisation

Vad som gör det möjligt

Vi i Fontänhusvärlden brukar säga att det är vi medlemmar som gör vår verksamhet möjlig. Det är ju på ett sätt alldeles sant. Det dagliga arbetet utförs i stor utsträckning av medlemmar tillsammans med andra medlemmar och handledare. Men naturligtvis behövs en bakomliggande struktur samt ett nätverk av privatpersoner och organisationer som ekonomiskt eller med andra medel vill stötta vår verksamhet.

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse och dokument som mer utförligt beskriver Fontänhuset i Falkenberg. Du ser också de fina organisationer som väljer att göra allt det här möjligt. Vill du också bidra? Klicka här så får du reda på hur.

Samtidigt kan det vara nyttigt att sätta in det enskilda klubbhuset i det större nätverk som finns. Kika gärna på Clubhouse Internationals hemsida och se bilder från de övriga husen. Det är lite smått otroligt att samma riktlinjer och anda praktiseras i så vitt skilda miljöer år för år, och det är kanske ett bevis på att de faktiskt fungerar.

Styrelsen Falkenbergs Fontänhus Vänner

Ordförande

Per-Arne Thonäng
pa@siaglass.se

Vice ordförande

Ingvar Göteson
ingvar.goteson@gmail.com

Kassör

Erik Johansson
traserik@hotmail.com

Ordinarie ledamöter

Johan Dahnberg
dahnberg@hallandskonstmuseum.se

Mikael Sernrot
mikael.sernrot@gmail.com

Thomas Hall
tomas@systemhall.com

Niclas Erlandsson
niclas.Erlandsson@regionhalland.se

Suppleanter

Roy Forslind
roy@roysfalkenberg.se

Tore Holmefalk
tore@holmefalk.net

Roger Stjernqvist
stjernkvist@hotmail.com

Susanne Larson
susanne.larson47@gmail.com

Klubbhuschef

Adelina Malmström
adelina@falkenbergsfontanhus.se

Medlemsrepresentanter

Ann-Marie Johansson
amj@live.se

Birgitta Caldeman Rundqvist
bcr@telia.com

Revisor

Roger Qvarnström (LR Revision)
roger.qvarnstrom@lr-revision.se

Revisorer suppleanter

Ingemar Strindö
istrindo@live.se

Peter Wolfhagen
peter@falkberget.se

Valberedning sammankallande

Leif-Arne Svensson
tfn: 0705-98 70 02
leifarne.s@telia.com

Birgitta Caldeman Rundqvist
bcr@telia.com

Jonas Lidström
jonas@falkenbergsfontanhus.se

Valberedning – sammankallande

Leif-Arne Svensson
tfn: 0705-98 70 02
leifarne.s@telia.com

Valberedning

Birgitta Caldeman Rundqvist
bcr@telia.com

Jonas Lidström
jonas@falkenbergsfontanhus.se

Verksamhetsplan och -berättelse

Verksamhetsberättelse 2018 & Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2017 & vp 2018 

Verksamhetsberättelse 2016 & vp 2017

Verksamhetsberättelse 2015 & verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

verksamhetsplan_2012

Verksamhetsberättelse 2011

Sponsorer