Skip to main content

Vi är otroligt glada över att kunna meddela att Falkenbergs Fontänhus har blivit beviljade 200 000:- för att driva vårt hälsoprojekt ” Friskt vågat ” av Postkodstiftelsen. Projektet som har friskvård,hälsa och god kosthållning i fokus kommer att bedrivas mellan 1 januari- 31 augusti nästa år. Vi är väldigt glada över detta och ser mycket framemot att sätta igång! #postkodeffekten#projektförförändring

Såhär säger Postkodstiftelsens generalsekreterare:

Psykisk ohälsa angår alla och måste utmanas! Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, vilket drabbar såväl individer som samhället. Vi är därför stolta över att stötta Falkenbergs Fontänhus Vänner, som kommer att verka för att stärka personer som är sjukskrivna genom att erbjuda friskvård, och på så vis ge dem stöd att i egen takt komma tillbaka till arbetslivet, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.