Skip to main content

Här kommer hälsoschemat för Februari månad. Vi startar upp Fit For Life igen på onsdagar, ingen anmälan krävs, bara att komma på onsdagar klockan 14:00. Ta gärna med träningskläder. Observera att Mindfulness har ny tid 10:45.

Nästa inlägg
anna-maria Bengtsson

Author anna-maria Bengtsson

More posts by anna-maria Bengtsson