Skip to main content

Inbjudan till berörda politiker, chefstjänstemän, kommuninvånare och övriga intresserade.
Välkommen till en informationsmöte om vad ett Fontänhus skulle bidra till i Varbergs kommun och region.
Datum och tid: torsdag den 9 maj 2019 kl. 17-18.30
Plats: Campus, C302 Hus C (Lilla Hörsalen), Otto Torells gata 16, Varberg.