V.42 Är vi på Café Hjärtat, då det är Fairtrade fika och underhållning från gymnasieeleverna, (OBS onsdag).

V.43 Biljard, (Lina).

V.44 Halloween fest för hela huset 17:00-20:30, förberedelser gör innan om man vill hjälpa till.

V.45 Teater Lärande för livet (OBS onsdag) kl.19:00, (Lena). Vid mer info finns en lapp på anslagstavlan, denna teater är för hela huset!

V.46 Bowling (Roger).

V.47 Fontänhus/ Unga bra arrangemang, öppet hus för ungdomar på Falkenbergs Fontänhus. Popquiz, karaoke, plock mat, skön musik mm.

V. 48 Tv-spels kväll och enchiladas.

V.49 Badminton.

V.50 Bada i varma tunnor.

TORSDAGAR 16.00-20.30 om inget annat står!!!