Skip to main content

Vi samlas 16:00 på huset och gör pizza! Bokat laserdomen till 18:00 så åker från Falkenberg ca 17:00.

Kostar 70 kr då ingår maten, man betalar 120 kr och sparar sedan kvitto för att få tillbaka 50kr.

Vid frågor eller anmälan kontakta Lina

Senaste nyheterna