Skip to main content

Temadag – Introduktion, hur ska vi göra?

Av maj 3, 2011juni 7th, 2011Inga kommentarer

Hej där, det här är för att informera om att Tisdag den 10 Maj efter klockan 13:00 så är det temadag angående hur vi ska gå till väga vid introduktionen för att försöka skapa en bättre struktur och få nya medlemmar att förstå Falkenbergs Fontänhus policy och allt vad som ingår där.