Skip to main content

På lördag den 4:e maj kl 12-15 går Falkenberg och Falkenbergs Fontänhuset för vatten.  För tredje året i följd anordnas ”vi går för vatten” för att hjälpa vattenfattiga i Kenya att få tillgång till brunnar med rent vatten.

Kom och gå en gratis poängpromenad i det fina vädret! Fin fina priser finns att vinna samtidigt som du bidrar till rent vatten.  Dagen genomförs med en tipspromenad med aktiviteter längs Ätran. Utmed promenaden visar 11 stycken  föreningar  upp sina verksamheter och där kommer Fontänhuset att finnas på plats! Föreningarna delar på en del av inkomsterna. Din medverkan bidrar alltså  inte enbart till rent vatten i Afrika utan även till Fontänhuset. Glöm inte att kryssa i att du går för Falkenbergs fontänhus på ditt startkort!

Bo & Matz och Estetprogrammet på Falkenbergs gymnasium kommer att finnas vid vallarna och stå för underhållningen. Rotary säljer kaffe och dopp och alla barn bjuds på dricka och bulle. På plats  finns även Rotarymedlemmar som presenterar arbetet med brunnarna i Kenya och Rotary läkarbank.

Promenaden börjar på Vallarna vid scoutgården.

Varmt välkomna!