Skip to main content
Ämne

Händer i Huset

Aktuellt

Spelkväll 16/6 16:00

På torsdag eftermiddag är det spelkväll med Viking. Det kommer serveras varma mackor och spelas ett brädspel. Det kostar 30 kr att delta. Brädspelet är ett form av rollspel och om man har några frågor om spelet kan man fråga Viking.
Aktuellt

Nattvandring.nu

Tillsammans med Carlsberg Sverige AB som är en av våra sponsorer främjar vi nattvanding.nu. Detta är en stiftelse som arbetar med att utveckla och stödja nattvandring runt om i hela Sverige. Nattvandring går ut på att tillsammans med poliser, kommuner och andra myndigheter röra sig runt i områden och nå ut till vuxna och ungdomar genom att samtala, hjälpa och annat för att höja engagemanget runt om. För mer information gå in på www.nattvandring.nu.
Aktuellt

En sammanfattande sida om Payoffs undersökning av Fontänhusens socioekonomiska lönsamhet 

En sammanfattande sida om Payoffs undersökningFontänhusens socioekonomiska lönsamhetFlera medlemmar får ett så effektivt stöd i Fontänhusen att de klarar av att ta tydligasteg mot arbete, studier och egen försörjning. Medlemmarna beskriver att de somhelhet är mycket nöjda med det stöd som de får från Fontänhusen och flera av deintervjuade har berättat att stödet har varit direkt livsavgörande.Innan medlemmar hittat ett Fontänhus är kostnaden för utanförskapet cirka 900 000kr per individ och år, vilket är ovanligt högt. Fontänhusen är samhällsekonomisktlönsamma för kommunen, regionen och staten. Huvudorsakerna är att husen kostarrelativt litet i förhållande till resultat i form av minskat behov av sjukvård samt attmedlemmarna går vidare till arbete och studier. Dessa stegförflyttningar skapar igenomsnitt en samhällsekonomisk intäkt motsvarande 160 000 kr per medlem ochår. Denna intäkt överstiger klart den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnadenför stödet från Fontänhusen och återbetalningstiden på samhällsnivå är endast sjumånader vilket får räknas som hög effektivitet.Endast 3% av medlemmarna uppgav att de mådde mycket bra när de tog kontaktmed Fontänhusen. Merparten av respondenterna menade på att deras måendebörjade förbättras redan inom en månad som medlem. I Efterläget bedömer fyra avfem att de mår bättre eller mycket bättre efter att de ha fått stöd av Fontänhusen ochvarannan medlem anser sig ha fått minskade behov av vård.Flertalet av medlemmarna arbetar inte innan de kommer i kontakt medFontänhusen. Försörjningen sker främst genom bidrag — sjukpenning ochsjukersättning samt försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Hälften får stöd avsocialtjänsten. Av de som klarade av att försörja sig enbart med lön från arbete (10%)hade merparten subventionerade anställningar och låga löner. Två år efter att detagit kontakt med Fontänhusen är det knappt en tredjedel som har börjat arbeta ellerska börja arbeta. Detta är en tydlig förbättring jämfört med innan medlemmarna fickstöd från Fontänhusen. Av de som arbetar har även den genomsnittliga lönen ökat
AktuelltArbetsgrupperEnheterHänder i HusetKöksenhetenKontorsenhetenReceptionsenheten

Falkenbergs Fontänhus söker handledare

Falkenbergs Fontänhus söker handledare Vill du arbeta i en verksamhet där du kan vara med och göra stor skillnad? Vi söker nu en handledare på Falkenbergs Fontänhus 100 %. Falkenbergs Fontänhus är ett av världens drygt 400 Fontänhus och bedriver en verksamhet utifrån Fountain House modellen i rehabiliterande syfte för människor med psykisk ohälsa. Tycker du om att arbeta i en grupp där positivt tänkande, entusiasmerande och initiativtagande är huvudingredienserna? Arbetet som handledare är både utmanade och utvecklande. Arbetet bygger på att man tror på människors lika värde och fokuserar på individens resurser och möjligheter. En stor del i arbetet är att kunna stötta och stödja individen att nå sina individuella mål. Vi är en platt organisation som bygger vår verksamhet genom att arbeta sida vid sida. En stor del av ditt arbete kommer att vara praktiskt då du kommer att tillhöra våning ett som bland annat innefattar vårt kök. Men även arbetsuppgifter  som innefattar vårt projekt med fokus på ungdomar/unga vuxna. Din profil Vi söker dig som har lätt för att bygga relationer och har en mycket god social förmåga. Då verksamheten utgår från varje individ är arbetet händelsestyrt och det är då viktigt att du är driven och flexibel, samtidigt som du kan behålla den viktiga strukturen. Det krävs att du kan inspirera andra till att vilja delta i verksamheten. Du ska vara trygg i dig själv och orädd för att ställas inför nya och främmade situationer. Du ska ha god organisations- och planeringsförmåga. Samarbetsförmåga är en förutsättning. Höga krav ställs på självständigt arbete. Vi ser att du har någon form av lämplig högskoleutbildning. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, datakunskap, körkort B är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För mer information om verksamheten se: www.falkenbergsfontanhus.se Vissa kvällar och helger ingår i…
Jonas Lidström
augusti 21, 2019