Skip to main content

Tisdagen den 26 april välkommande vi Fontänhus från hela landet för en konferens för psykisk ohälsa under tre dagars tid. Vi hade gäster från Sveriges Fontänhus Riksförbund. SFR och viktiga medlemmar från vår styrelse. Tisdagen började med ett välkomnande från Falkenbergs ordförande i kommunstyrelsen Per Svensson och Kerstin Rosell som är ordförande i socialnämnden i Falkenberg. Under vår första dag hade vi även besök av Jonas Huldt som driver företaget Payoff som pratade på frågor och funderaringar kring den samhällsekonomiska utvärdering som genomförts bland fontänhusens medlemmar under 2021. Jonas menar att Sveriges Fontänhus är mycket lönsamma för samhället och att alla de insatser som ges till husen återbetalas inom sju månader. Mycket pang för pengarna förklarar Jonas. Innan medlemmarna hittar till Fontänhuset så kostar ett utanförskap cirka 900.000 till skillnad från efter en medlem har genomgått stegförflyttning på grund av delaktigheten i ett Fontänhus går kostanden ner till 160.000 per medlem/år.

Bild: Jonas Huldt

Under tisdagen så skedde de även en diskussion hållen av vår nu pensionerade SFR ordförande Inger Blennow mellan politiker Per Svensson, Anneli Andelen, Kerstin Rosell och Wolf Zughaft som representerande SFR som diskuterande frågor kring fontänhusen och deras ställning i samhället.                                          

Dagen avslutandes på bästa sätt då vi på Falkenbergs Fontänhus hade bjudit in för trivsel och mat på huset. Falkenbergs manskör kom och sjöng.

Bild: Falkenbergs Manskör

Dag två inledes med en föreläsning med Catrin Johansson som coachade oss igenom hur vi som människor bör fokusera på en stark självbild och en god självkännedom. Catrin menar att genom bättre självinsikt förebyggs och undviks stressrelaterade sjukdomar. Catrin vägledde oss med olika övningar för att få bättre insikt om vem vi är och hur vi ser oss själva. Allt detta speglar mycket i vad vi gör men också hur man behandlar andra.

Bild: Catrin Johansson

Under dagen berättade Båstads Fontänhus om deras kommande projekt ’’ Pskyla för Fontänhusen’’. Den 3e August bär de av med cykel från Falun och 160 mil senare landar i Malmö den 12 Augusti. På vägen kommer de stanna vid de Fontänhus som faller på vägen och tisdag den 9e Augusti kommer de stanna i Falkenberg. Fram till dess pågår nu mycket förberedelser inför deras resa. De kommer finnas möjlighet för de som vill hänga på deras projekt och du väljer själv hur långt du vill cykla.

Inger Blennow, Jeanette Andersson och Helena Lundell från Sveriges Fontänhus Riksförbund höll en workshop med fokus på ’’Då, nu och framtiden?’’ för alla Sveriges Fontänhus.

Avslutningsvis höll Sveriges Fontänhus Riksförbund sitt årsmöte där Inger Blennow avlöstes och vi fick en ny styrelseordförande, Herbert Tinz.

För att avsluta dag två på topp träffades alla från konferensen på Harrys Falkenberg för en bankett där vi fick njuta av en trerätters meny och middagsunderhållning från Duva Event.

Bild: Jonny Duva & Benjamin Önnhed

Torsdagen och konferensen sista dag inledes  med en föreläsning av Falkenbergsstolthet, Lars Classon med hans humorföreläsning ’’Kan det inte bara vara enkelt’’. Lars är någon som själv har erfarenheter av psykisk ohälsa och har från detta satt ihop en föreläsning som både får dig att skatta men också att tänka efter.      

Bild: Lars Classon

                                                                                    

Lunds Fontänhus hade avslutningsvis en genomgång om deras pågående projekt ’’Naturkontakt’’. Dem berättar om hur deras projekt bidrar positivt för den mentala hälsan. Dem berättar hur de erbjuder naturbaserad rehabilitering för unga vuxna med psykisk ohälsa. Det är vanligt bland unga och vuxna med psykisk ohälsa isolerar sig i hemmet och har dessutom begränsade möjligheter att ta sig ut i naturen. Därför ger deras projekt en möjlighet till fler naturvistelser, att ingå i en gemenskap och möjlighet till stöd tillbaka mot studier och arbetsliv.

Bild: Sveriges & Ålands Fontänhus

/

Artikeln ovan är hämtad från Fontänhuskällan nummer 1 år 2022 och skriven av Malin och fotad av Lena. Tidningen Fontänhuskällan görs av medlemmar och handledare på Falkenbergs Fontänhus och utkommer ca 4 gånger per år. Vill du ha tidningen hemskickad så får du mer än gärna bli stödmedlem. Information om hur du går tillväga finnes här: https://www.falkenbergsfontanhus.se/organisation/